Çevre İzin ve Lisans Aşamaları

Çevre İzin ve Lisans Aşamaları Nelerdir?

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyetlerini sürdürdükleri süre boyunca, bir çevre mühendisi/görevlisi kontrolünde çalışmak zorundadırlar. Bu hizmet, ya istihdam edilen çevre görevlisi/görevlileri tarafından ya da çevre danışmanlık firmaları tarafından verilir.

Danışmanlık kapsamında, gerekli izin/ lisanslara başvurmak bizzat çevre mühendisi/görevlisi yetkisindedir.

İzin Konuları; Emisyon İzni, Gürültü Kontrolü İzni, Atıksu Deşarjı İzni, Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı İzni, Derin Deniz Deşarjı İzni.

Çevre Lisans Konuları; Geri Kazanım Lisansı, Bertaraf Lisansı, Ara Depolama Lisansı

İşleme Lisansı, Arındırma Lisansı, İzin Lisans Süreci.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı, Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık, Ek- 2 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.

Çevre izni ve çevre izin ve lisans süreci iki aşamalıdır:

Geçici Faaliyet Belgesinin verilmesi,

Çevre İzin ve çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması.

Yetkili makam tarafından başvurunun uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

Geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Çevre izni/çevre izin ve lisansına çevirmek için gerekli olan bilgi, belge, ölçüm raporları ile yetkili mercie çevre mühendisi/görevlisi, elektronik ortamda başvuru yapar.

cevre izin lisans asamalari - Çevre İzin ve Lisans Aşamaları