Çevre Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci Nasıl İlerler?

Çevresel etki değerlendirmesi, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade etmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-I “Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi”nde kalan faaliyetler için ÇED Raporu ve Ek-II “Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi”nde kalan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir.

Cevre Etki Degerlendirme - Çevre Etki Değerlendirmesi